Are you coachable?

One key trait I look for when I coach or mentor people is to understand if they are low or high in agreeable or disagreeable traits. By default I believe a lot of CrossFit affiliate owners are more disagreeable than the average person, and much more likes to question the “standard way” of doing things. […]

Podcast: Kaleda Connell CEO KILO

Kaleda Connell, CEO KILO IN this episode we meet Kaleda Connell who is the CEO of KILO but also a Two-Brain Mentor. She used to own a very profitable gym but decided to sell them gym in late 2019 to fully focus on her new business KILO.

Coaches Congress 2022 Recap

RECAP – Coaches Congress 2022 Hi dear gym owners and coaches!  I made a video summary of the presentations at Coaches Congress 2022. Soon we will be publishing the interviews with our speakers. Stay tuned! https://youtu.be/8aMawuupHio

Raising Prices

Raising Prices Price rises for small businesses are a sensitive subject. I run a micro gym myself, where we get to know our members very closely, and it can definitely be scary to raise prices because we believe there will be a lot of reactions. Over the past year, through my role as a mentor […]

Mer än ett vanligt gym?

Nu slår Coronarestriktioner hårt i många branscher, så även mot våra microgym. Även om gym formellt inte omfattas av de nya restriktionerna så står det klart att rekommendationerna är tydliga och många av våra medlemmar vill eller vågar inte komma och träna. Nu ställs vi inför utmaningar och nu har vi också chansen att bevisa […]

Årsplan del 2

Del 2 om “Årsplan”. Som ägare behöver du såklart ha både en långsiktig och en kortsiktig plan för hur gymet ska utvecklas och skötas. I avsnitten om årsplan försöker jag beskriva hur vi planerar samt hur du kan tänka i ditt arbete.

“Not in it for the money”

Have you ever looked down at a construction worker for doing his job for money? Did you ever spend a thought about whether a car mechanic has got some sort of ”noble goal” or if he is just doing his job for the paycheck? Are you okay with someone running a fashion store in order […]

Social Media

This is a “bonus episode” from my “gym owner´s diary” on CrossFit 162 West´s Youtube channel. I talk about social media and how we use it. Some pointers for you as a gym owner, I am quite sure that this can help. If you would like me to send you a social media playbook that […]

Vad jag lärt mig under 2020

Som mentor inom Two Brain Business har jag på nära håll följt hundratals gym som blivit tvungna att hela stänga ner sina verksamheter. Jag och mina mentorskollegor har, tillsammans med ett fantastisk team på “Two Brain HQ” hjälpt dem att konvertera hela verksamheter till online-träning på under 24 timmar i många fall!Några gym har fått […]