Vad jag lärt mig under 2020

Som mentor inom Two Brain Business har jag på nära håll följt hundratals gym som blivit tvungna att hela stänga ner sina verksamheter. Jag och mina mentorskollegor har, tillsammans med ett fantastisk team på “Two Brain HQ” hjälpt dem att konvertera hela verksamheter till online-träning på under 24 timmar i många fall!
Några gym har fått lägga ner sin verksamhet helt, de klarade inte av omställningen, men över 90% har klarat sig och många har faktiskt VUXIT under den här perioden.

De gym som klarat sig, och som har vuxit, har bland annat gjort det tack vare extremt ökad kommunikation med sina medlemmar och med omvärlden. De har gjort dagliga incheckningar med varje medlem så att de ska kunna fortsätta hålla i sina goda vanor, de har skrivit anpassade träningsprogram via appar som True Coach, och de har också BERÄTTAT om detta på sociala medier så att FLER velat vara deras kunder.
Här i Sverige kan det vara svårt att förstå hur det faktiskt varit i andra länder under 2020. Det hindrar inte dig som gymägare att dra massor av lärdomar och här är några som jag tycker du ska fundera på:

-Hur skulle dina medlemmar påverkas om du AVSEVÄRT ökade kommunikationen med var och en av dem? Hur många av dem skulle lyckas bättre och därmed stanna längre?

-Hur skulle inflödet av nya kunder öka om ni blev bättre på att berätta mer om era medlemmar och deras resultat?

-Hur “antifragile” är er verksamhet om NI skulle drabbas av något i stil med Corona-nedstängning? Har ni bara gruppträning utan några uppföljningar på individbasis i dagsläget? Då är ni extremt sårbara. Vad kan ni göra redan IDAG för att bli mindre sårbara och dessutom öka omsättningen?

Om detta, och andra saker, kommer vi att prata den 12-14 februari på vårt “Microgym Meet Up” på CrossFit 162 West. Ta dig tiden att komma, det kommer din verksamhet och dina medlemmar att må bra av

Share:

More Posts

Send Us A Message