Årsplan del 2

Del 2 om “Årsplan”. Som ägare behöver du såklart ha både en långsiktig och en kortsiktig plan för hur gymet ska utvecklas och skötas. I avsnitten om årsplan försöker jag beskriva hur vi planerar samt hur du kan tänka i ditt arbete.

Share:

More Posts

Send Us A Message