Gymägardagboken: Rutiner och manualer

I veckans filmklipp handlar det om rutiner och manualer. Vi kallar dem SOP:er från engelskans “Standard Operating Procedures”. När saker och ting dokumenteras och standardiseras är det lättare för alla i verksamheten att “göra rätt”. Så länge det mesta finns “i någons huvud” är det svårt att få till bästa möjliga genomförande.

Jag pratar i filmen också lite om hur du kan inleda processen genom tre steg:

  1. Identifiera alla roller som finns i verksamheten
  2. Definiera alla uppgifter som hör till denna roll
  3. Beskriv “best practice” för varje uppgift

Att skapa en sådan “playbook” för verksamheten upplevs ofta väldigt överväldigande. Du kommer aldrig att “bli klar” eftersom roller kan förändras, nya roller kan tillkomma, best practices utvärderas och uppgraderas…ta ett steg i taget. Börja bygg din playbook, det är ett viktigt steg i att kunna identifiera var DU ska lägga mer tid och vad du skulle kunna delegera.

Vill du ha EXEMPEL på någon/några av våra SOP:er så kan du bara maila mig på per@crossfitnorrtalje.se

Share:

More Posts

Send Us A Message