Konsten att upprepa samma misstag

Föreläsaren på scenen var mitt uppe i en inspirerande dragning av den nya läroplanen och vi var ett par hundra i publiken, både skolledare och lärare. Det var en väldigt inspirerande föreläsare och ämnet var angeläget, förändringar krävdes för att göra skolan mer intressant och aktuell för elever och det var det som föreläsningen handlade om, hur lärare behövde förändra sin undervisning för att bättre lyckas med detta. Som vanligt i förändringsprocesser så fanns det vissa i publiken som kände sig “hotade och provocerade” av dessa nya krav och en lärare som sade sig ha över 20 års erfarenhet undrade varför hon skulle behöva lära sig detta nya. Möjligtvis var detta viktigt för nya och mindre erfarna lärare men för HENNE, med all hennes erfarenhet, fanns knappast det behovet. Svaret från föreläsaren var, i mina ögon, genialiskt! Han sa någonting i stil med:

”Om man varit lärare i 20 års tid men i princip alltid gjort samma sak i klassrummet så HAR man inte TJUGO års erfarenhet. Man har ETT års erfarenhet men man har upprepat dessa erfarenheter i 20 års tid”.

I de flesta sammanhang använder människor sig av någon slags ledare för att utvecklas. I skolan har man lärare, i idrottslaget har man en tränare, på arbetsplatsen har man en chef, på gymet har man en coach.

Tanken med en ledare/coach/tränare/chef är att ha någon som kan stötta, som kan utmana, som kan hålla en ansvarig och som därmed bidrar till utveckling och lärande. Det är helt enkelt avgörande att ha någon eller några sådana personer i sin omgivning om man ska fortsätta utvecklas. I undersökningar kring vad man anser vara viktigt för att trivas på sin arbetsplats så brukar ”feedback och aktivt ledarskap” komma högt bland svaren.

Det finns dock EN nivå på arbetsplatser där man förvånansvärt ofta saknar en ledare/coach. Det är på den allra högsta, och förmodligen kanske också den viktigaste, nivån. Chefen/ägaren är ofta den som INTE har någon som håller en ansvarig, hjälper en att fundera kring idéer och strategier eller bollar tankar kring tuffa beslut. Traditionen kring mentorskap och coaching är inte så stark i Sverige som den är i många andra länder vilket innebär att många företag leds av personer som är väldigt ensamma i sina beslutsprocesser och som kanske inte ÖVAR ledarskap alls.

Vilka effekter får detta på ett företags lönsamhet? På ett företags trivsel bland anställda? Vad missar man i form av marknadsföring? Alternativkostnaden för att inte investera i en mentor eller coach kan vara enorm.

Det är inte få saker att tänka på när man äger ett företag och så fort man dessutom anställer så mångdubblas kraven på ägaren/ledaren. I min roll som mentor för Two Brain Business hjälper jag företagare att bli mer lönsamma och driva effektivare verksamheter. Först och främst säkerställer vi att det grundläggande finns på plats:

  • Hjälper en att ha koll på sin vision och sin mission. Själva kartan och ledstjärnan för verksamheten.
  • Hjälper en att dokumentera processer och rutiner så att det operativa fungerar och anställda vet vad som förväntas.
  • Säkerställer att man har koll på siffror och ekonomi. Många företagare har förvånansvärt lite koll på detta och utan ett tydligt nuläge blir det också svårt att ta vettiga beslut framåt
  • Att prissättning för de tjänster och produkter man säljer är relevant så att det möjliggör för företagaren och de anställda att faktiskt försörja sig på sitt arbete.
  • Definiering av målgrupp och den målgruppens behov så att det budskap man sänder ut på sociala medier och andra kanaler, marknadsföringen helt enkelt, överensstämmer med målgruppen.

Först när dessa bitar finns tydligt på plats, mer försummat än vad man kan tro, finns möjlighet för att företag att växa och attrahera kunder som man sen också kan behålla. Det är en hel del basfärdigheter som behövs hos en företagsledare och då har jag inte ens kommit in på mer avancerade områden som handlar om ledarskap och hantering av personal. Varje dag, varje vecka, varje månad kommer en ledare att hamna i olika slags dilemman och situationer kring personal och kunder. Utan någon att bolla tankar och idéer med och utan någon som hjälper en att lägga upp en plan för den egna utvecklingen så finns en stor risk för att de dilemman och situationer man hamnar i är DESAMMA, år ut och år in. Du kommer att ha samma personalproblem, du kommer att ha samma kundrelationsproblem, du kommer att ha samma ekonomiska situation, du kommer att ha samma stressnivå och du kommer förmodligen att få FÖRSÄMRAD utveckling på din egen hälsa!

För mig är det självklart att ha en egen mentor för att utvecklas som ledare. För mig är det också självklart att ha en coach för att utveckla min fitness. Jag vill inte upprepa samma erfarenheter år efter år, jag vill lära mig mer, bli bättre och bättre som ledare och utveckla andra i mina företag till att växa in i fler och mer avancerade roller. Fler företagare och ledare skulle kunna leva bättre liv och ha en mindre stressig tillvaro om de utvecklades som ledare, lärde sig att bättre delegera arbetsuppgifter och att utveckla sina anställda.

Vill du upprepa samma erfarenheter år efter år? Vill du driva ett företag som står och stampar på områden eller vill du kunna ta stora steg framåt? Vill du ha samma personalbekymmer år efter år eller vill du ha en motiverad grupp individer som sakta men säkert tar över fler och fler områden i ditt företag? Vill du att ditt företag ska hjälpa dig att få en mer fri vardag eller vill du sakta men säkert gå under av stress, oro och frustration över att inte hinna umgås med din familj?

 

Share:

More Posts

Send Us A Message