Gymägardagboken: Personalutveckling

I det här första avsnittet 2021 pratar jag om vår personalutvecklingsplan. Detta är något som jag kommer att behandla mer i detalj framöver.
Vad har ni för utvecklingsplan för er personal? Vilka utmaningar har du kring personal generellt?

Share:

More Posts

Send Us A Message