EXHIBITORS ON COACHES CONGRESS

Swe3F

Svenska Förbundet för Funktionell Fitness (Swe3F) har till uppgift att främja och administrera sporten Funktionell Fitness (FF) i Sverige samt att företräda denna idrott i utlandet. Swe3F:s vision är att skapa en rättvis och säker sport i en trygg och dopingfri miljö. Genom föreningsdriven tävling och träning kan sporten göras mer seriös. Syftet är inte att ta över och styra alla tävlingar utan att främja ett gemensamt arbete som kommer att utveckla sporten.

Other exhibitors