Take Action On The Content

You NEED to be creating content! As gymowners and coaches, it is very easy to underestimate our knowledge and to overestimate others people´s knowledge. Some of the things that we […]

I want you to be able to choose

What kind of owner do you want to be? What kind of life do you want? What kind of opportunities do you want to give your staff? What kind of people do you want as members and how do you want to serve them?

Gymägardagboken: Feedback

Peer feedback-kollegial feedback. Ett kraftfullt verktyg för att öka sammanhållningen och lärandet i en grupp. Det fungerar i skolan, det fungerar i idrottslag och det fungerar på arbetsplatsen om du […]

Tighten your leaks and raise your ARM

ARM – Average Revenue per Member – is a great proof that we are delivering high value to clients. A high ARM means that clients buy more of our services, […]

Gymägardagboken: Personalutveckling

I det här första avsnittet 2021 pratar jag om vår personalutvecklingsplan. Detta är något som jag kommer att behandla mer i detalj framöver. Vad har ni för utvecklingsplan för er […]